د لاسرسي ځای

د پښتنو په سیمه کې د جینکو له تعلیم سره پر تړلو ستونزو او په دغه لار کې د زده کوونکو ،استادانو، پلرونو قربانیانو او میندو ته کتنه کوو. د رڼا پر لور خپرونه همدې پر دې موضوع ته ځانګړې شوې ده.

د پښتنو په سیمه کې د جینکو له تعلیم سره پر تړلو ستونزو او په دغه لار کې د زده کوونکو ،استادانو، پلرونو قربانیانو او میندو ته کتنه کوو. د رڼا پر لور خپرونه همدې پر دې موضوع ته ځانګړې شوې ده.


XS
SM
MD
LG